Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

28/12/2023
Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, kết nối trực tuyến với đầu cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tại hai đầu cầu, hội nghị vinh dự đón tiếp TS. Phan Chí Hiếu – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng đại diện Lãnh đạo các Ban chức năng thuộc Viện Hàn lâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Chủ trì điều hành hội nghị gồm: TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

TS. Nguyễn Duy Thuỵ - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024” tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, TS. Nguyễn Duy Thụy đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024”. Trong năm vừa qua, phát huy tinh thần “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển”, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đảng - Đoàn thể. Cụ thể:

Về công tác quản lý, điều hành: được Chi uỷ và Lãnh đạo Viện rất coi trọng, vận dụng nghiêm túc các quy định, quy chế, nội quy, kế hoạch vào quản lý, điều hành, tổ chức các nhiệm vụ của Viện. Năm 2023, Chi ủy và Lãnh đạo Viện đã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục được thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, đặc biệt là hệ thống văn bản điều hành tác nghiệp và chữ ký số, được tiến hành mạnh mẽ, góp phần triển khai các văn bản hành chính, kế hoạch thực hiện đến các bộ phận liên quan kịp thời và thông suốt.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Năm 2023, Viện đã triển khai thực hiện 03 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023 – 2024 và 01 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ trong khuôn khổ hợp tác với tỉnh Đắk Nông, 01 nhiệm vụ khoa học phối hợp theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lắk và 15 đề tài khoa học cấp cơ sở. Các đề tài đã thực hiện theo đúng tiến độ đã ký kết và đảm bảo chất lượng khoa học.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã chủ trì tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học cấp quốc gia thường niên, đồng chủ trì 02 hội thảo cấp quốc gia và nhiều hội thảo khoa học các cấp khác. Các hội thảo không chỉ cung cấp luận cứ khoa học đầu vào cho các đề tài mà còn đề xuất các quan điểm, giải pháp đổi với các cơ quan Trung ương, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên, các trường Đại học, các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế hợp tác vùng Tây Nguyên, thúc đẩy liên kết vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ.... Từ kết quả hội thảo, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã xây dựng báo cáo tư vấn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên về những vấn đề liên quan.

Về hợp tác nghiên cứu giữa Viện với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương: hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Viện với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương năm 2023 thu được những kết quả khởi sắc trên tất cả các hoạt động: thực hiện thỏa thuận hợp tác khoa học và đào tạo sau đại học với trường Đại học; tham gia đấu thầu và nhận đặt hàng thực hiện 06 nhiệm vụ điều tra xã hội học, ký kết mới 7 nhiệm vụ biên soạn Lịch sử Đảng bộ và tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ biên soạn Lịch sử Đảng bộ theo hợp đồng đã ký kết từ năm trước; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học các cấp; tham gia tư vấn tuyển chọn và nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh; đào tạo học viên cao học. Đặc biệt, Viện nhận được nhiều đề nghị tư vấn chính sách, báo cáo kiến nghị, đóng góp ý kiến dưới nhiều hình thức từ Ủy ban nhân dân các tỉnh, các Sở, ban, ngành các tỉnh Tây Nguyên. Các lĩnh vực tham vấn chính là cải cách hành chính, giáo dục địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị di sản các di tích khảo cổ, bảo tồn giá trị di sản văn hóa dân tộc....

Về công tác thông tin – thư viện – tạp chí: hầu hết cán bộ nghiên cứu của Viện đã có bài đăng trên nhiều tạp chí khoa học, hội thảo khoa học. Website của Viện đã đăng tải rất nhiều tin bài, phong phú, góp phần quảng bá hình ảnh của Viện. Sau khi tiếp nhận bàn giao hệ thống cơ sở vật chất đầu tư chiều sâu, bộ phận Thư viện đã nhanh chóng đưa vào sử dụng phục vụ bạn đọc, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, cung cấp nhanh chóng thông tin bạn đọc cần.

Các lĩnh vực công tác như công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổ chức – đào tạo,… đều được Viện triển khai nghiên túc và đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Viện.

Quang cảnh Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu và đại diện lãnh đạo các Ban chức năng Viện Hàn lâm đều đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác đã đạt được của Viện trong năm 2023; mong muốn các cán bộ và tập thể Viện tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần làm việc hăng say, năng động và hiệu quả, nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong những năm công tác tiếp theo.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành công tốt đẹp./.

Các tin khác:

  •  
     
  •