Thông báo về Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số”

Thông báo về Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số” 31/08/2023

Thông báo về Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số”

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023: “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023: “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp” 09/08/2023

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023: “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức bàn giao kết quả đề tài “Điều tra các di tích khảo cổ học tiền - sơ sử huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk” cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức bàn giao kết quả đề tài “Điều tra các di tích khảo cổ học tiền - sơ sử huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk” cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk 16/07/2023

Ngày 02/6/2023, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức bàn giao kết quả đề tài “Điều tra các di tích khảo cổ học tiền - sơ sử huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk” cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2023: “Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2023: “Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay” 16/07/2023

Ngày 28/4/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia năm 2023 với chủ đề: “Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay”.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng dạy tại Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng dạy tại Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ. 16/07/2023

Ngày 24/2/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2023: “Huyện Đô Lương - 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập”.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2023: “Huyện Đô Lương - 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập”. 16/07/2023

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2023: “Huyện Đô Lương - 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập”.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2023: “Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay”.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2023: “Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay”. 16/07/2023

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2023: “Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay”.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 21/11/2022

Lịch nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 từ ngày 23/11/2022 – 25/11/2022.

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2022 “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2022 “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” 13/12/2022

Ngày 11/11/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên cấp Quốc gia “Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”.

Hội thảo khoa học: “Lịch sử Đảng bộ xã Tâm Thắng (1989-2020)”

Hội thảo khoa học: “Lịch sử Đảng bộ xã Tâm Thắng (1989-2020)” 17/11/2022

Nhằm hoàn thiện bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tâm Thắng, ngày 12/11/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Tâm Thắng đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề:” “Lịch sử Đảng bộ xã Tâm Thắng (1989-2020)”

Hội thảo khoa học: “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Pô (1989-2020)”

Hội thảo khoa học: “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Pô (1989-2020)” 17/11/2022

Nhằm hoàn thiện bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Ea Pô, ngày 04/11/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Ea Pô tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề:” Lịch sử Đảng bộ xã Ea Pô (1989-2020)”.

Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ III năm 2022

Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học lần thứ III năm 2022 17/11/2022

Ngày 14/11/2022, Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Văn hóa - xã hội Tây Nguyên hiện nay: Một số vấn đề bàn luận”.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022 29/09/2022

Ngày 15/9/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Các tin khác:

  •  
     
  •