Lễ ký thoả thuận hợp tác khoa học giữa Viện KHXH Việt Nam và Viện KHXH quốc gia Lào

19/11/2008
Ngày 4 tháng 12 năm 2006, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào đã ký thoả thuận hợp tác nghiên cứu và đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhằm phát huy hơn nữa truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào

Dẫn đầu phái đoàn là TS. Sỉ Lửa Bun Khặm - Chủ tịch Viện KHXH quốc gia Lào, TS. Khăm Phải Lắt Sa Mi - Phó Chủ tịch Viện, ông Khăm Phon Bun Na Dy - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính trị, ông Phô Say Sủn Nạ Lat - Viện trưởng Viện Dân tộc và Tôn giáo, ông Chăm Tha Phi Lit Chiêm Sỉ Sụ Lat - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá.

 

GS. TS. Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch Việt Khoa học xã hội Việt Nam đã tiếp đón thân mật đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào.

Trong dịp gặp gỡ làm việc này, hai bên đã ký kết hiệp định hợp tác toàn diện về khoa học xã hội nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo; quảng bá các thành tựu nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội của mỗi bên; cùng nhau hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn như quá trình phát triển và hội nhập quốc tế; trao đổi học giả, cùng tổ chức các hội thảo và toạ đàm khoa học có sự tham gia của hai bên và nhiều bên; dịch và xuất bản các công trình khoa học xã hội của Việt Nam bằng tiếng Lào.

Theo những thoả thuận trong lễ ký kết long trọng này, Viện KHXH Việt Nam sẽ giúp Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho Trung tâm Thông tin – Thư viện của Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, khuyến khích và tạo điều kiện cho sự hợp tác nghiên cứu trực tiếp của các viện chuyên ngành. Hai bên sẽ cùng nhau phối hợp đào tạo, tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ sang nghiên cứu, khảo sát tại mỗi nước; cùng nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế để đáp ứng cho việc tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo cán bộ. Cùng nhau cụ thể hoá kế hoạch hợp tác khoa học hàng năm để trợ giúp Viện Khoa học quốc gia Lào trong các dự án nghiên cứu cấp quốc gia và đào tạo cán bộ.

Đến tham gia lễ ký kết này, phần lớn đại biểu là các Viện trưởng các Viện trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Phát biểu kết thúc lễ ký kết Viện trưởng các Viện: Khảo cổ học, Đông Nam Á, Văn hoá, Dân tộc… đều nhất trí hợp tác chặt chẽ với Viện khoa học quốc gia Lào trên cơ sở hỗ trợ, bình đẳng và cùng phát triển.

 

Nguyễn Phương

Tác giá: thudt

  •  
     
  •