Ký kết Bản ghi nhớ hai bên giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Rouen Pháp, & ba bên giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trường Đại học Rouen Pháp

14/03/2012
Ngày 6 tháng 3 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trường Đại học Rouen Pháp đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa các bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Bản ghi nhớ được thỏa thuận giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Rouen Pháp hướng tới một Nghị định thư hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực khoa học xã hội góp phần tăng cường hợp tác giữa Pháp và Việt Nam. Lĩnh vực hợp tác bao gồm các hoạt động sau đây, tùy theo sự chấp thuận của các bên:

Trao đổi sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu;

Các chương trình giảng dạy chung, bao gồm giảng dạy và cấp bằng;

Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo và hội nghị chuyên đề;

Trao đổi và xuất bản các ấn phẩm;

Trao đổi học viên cùng với trao đổi văn hóa.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Rouen Pháp sẽ nỗ lực thực hiện các hoạt động dưới đây theo hướng tạo dựng sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác đôi bên:

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, hai bên thống nhất: Hai bên sẽ xác định lĩnh vực trao đổi; Sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các học giả đến nghiên cứu và đào tạo tại các viện và các trường đại học, ưu tiên cho các sinh viên tham gia các chương trình đào tạo đã được phê duyệt; Hai bên sẽ cùng quyết định trong từng trường hợp cụ thể, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu trong suốt thời gian đi nghiên cứu, học tập tại phía bạn.Hai  bên sẽ thường xuyên trao đổi các ấn phẩm và bất kì hoạt nào mà hai bên cùng quan tâm; Hỗ trợ việc tham gia tổ chức tọa đàm, hội thảo, và các chương trình đào tạo về các chủ đề mà hai bên cùng quan tâm, hỗ trợ tài chính cần thiết cho các hội thảo và chương trình đào tạo này; Hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác khi cần thiết và thống nhất sau khi tham khảo ý kiến lẫn nhau; Mỗi bên có thể đề nghị bổ sung, sửa đổi Biên bản Hợp tác này và sẽ có hiệu lực khi được sự chấp thuận của bên kia; Hai bên có trách nhiệm thường xuyên đánh giá sự hợp tác và nếu cần thiết thì có thể sửa đổi các điều kiện để tiếp tục hợp tác.

Biên bản Hợp tác có hiệu lực từ ngày ký, Bản ghi nhớ này có giá trị trong 5 năm trừ phi có bên muốn chấm dứt hợp tác. Nếu các bên không có thông báo bằng văn bản cho bên kia  2 tháng trước ngày hết hiệu lực, Bản ghi nhớ này sẽ tự động gia hạn thêm 5 năm và quá trình này sẽ tiếp tục lặp lại 5 năm một.

Cùng ngày, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trường Đại học Rouen Pháp đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa các bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Thay mặt Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trường Đại học Rouen Pháp, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội GS. TS. Cafe Ozkul, Hiệu trưởng Đại học Rouen Pháp đã ký kết Bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của các bên.

                                          

                                                       Nguyễn Vũ

Tác giá: nguyenvu

  •  
     
  •