Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên làm việc với khoa Chính trị học và Luật, trường Đại học Burapha (Vương quốc Thái Lan)

12/09/2016
Kết quả buổi làm việc giữa Đoàn công tác Viện với khoa Chính trị học và Luật, trường Đại học Burapha (Vương quốc Thái Lan)

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trên cơ sở thư mời số 6612/0968 ngày 15/6/2016 của trường Đại học Burapha (Vương quốc Thái Lan), Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với khoa Chính trị học và Luật (Faculty of Political Science and Law) của trường Đại học Burapha (Burapha University) vào ngày 25/8/2016.

 

Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên do TS. Nguyễn Duy Thụy – Viện trưởng, làm Trưởng đoàn. Đón tiếp và trao đổi trực tiếp với Đoàn công tác là Ủy Ban Hợp tác Quốc tế của khoa Chính trị học và Luật, trường Đại học Burapha do Jirayoot Seemung – giảng viên, làm Trưởng đoàn. Mục đích buổi làm việc là trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và đào tạo, tạo điều kiện cho sự hợp tác lâu dài giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên với khoa Chính trị học và Luật, trường Đại học Burapha.

Sau khi giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hai bên đã có những trao đổi sâu về thể thức và việc hỗ trợ đăng bài nghiên cứu trên các tạp chí Khoa học Hành chính, chính trị và Luật, tạp chí Kinh tế chính trị học và tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên; về công tác đào du học sinh bậc Cao học và Nghiên cứu sinh các chuyên ngành Chính trị của trường Đại học Burapha. Hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học xã hội có liên quan trong khuôn khổ cho phép pháp luật hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Đại diện khoa Chính trị học và Luật đã hướng dẫn Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên thăm quan trường Đại học Burapha. Mỗi khoa đào tạo của trường bên cạnh văn phòng, giảng đường đều có những cơ sở phục vụ việc thực hành của sinh viên.

Buổi làm việc giữa Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên với khoa Chính trị học và Luật là bước khởi đầu, xây dựng nền móng cho việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên với trường Đại học Burapha và rộng hơn nữa là với các nhà khoa học Vương quốc Thái Lan trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực. Đây là hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng trong lộ trình phát triển của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

  •  
     
  •