Học bổng Chính phủ Australia 2018

09/02/2018
Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018/ niên khóa 2019 bắt đầu nhận hồ sơ từ 1/2/2018 đến 30/4/2018.

Ngày 24/1/2018, Giám đốc Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực thông báo chương trình Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018/ niên khóa 2019 bắt đầu nhận hồ sơ từ 1/2/2018 đến 30/4/2018.

Các ứng viên xin Học bổng Chính phủ Australia sẽ nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web://www.australiaawardsvietnam.org/.

Chi tiết trong file đính kèm.

 

File đính kèm:

Các tin khác:

  •  
     
  •