“Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Châu Á”

05/11/2008
Ngày 1/8/2008, tại Viện KHXH Việt Nam đã diễn ra chương trình Hội thảo quốc tế với chủ đề “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Châu Á”. Hội thảo là kết quả của sự phối hợp thực hiện giữa các đơn vị: Hội cựu sinh viên đại học ASEFUAN; Quỹ tài trợ Á - Âu (ASEF); Viện KHXH Việt Nam (VASS) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI).

Hiện nay trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đã và đang trở thành một phần quan trọng, không thể thiếu trong kinh doanh ở các quốc gia phương Tây. Tuy nhiên tại Việt Nam khái niệm này vẫn còn hoàn toàn mới mẻ bởi vẫn còn rất ít các doanh nghiệp quan tâm và áp dụng các nội dung của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) vào trong  hoạt động kinh doanh của họ. Chính vì thế, Hội thảo đã được tổ chức với mục tiêu:

      - Khai thác các vấn đề về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở Châu Á trong bối cảnh phương Tây và Châu Á

      - Sử dụng trường hợp điển hình của Việt Nam

      - Giúp giảng viên có thể trao đổi thông tin và kinh nghiệm về những hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tốt nhất

      - Xác định nền tảng chung về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cả ở phương Tây và phương Đông.

      Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều thành viên ASEFUAN, khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu về CSR, gần 30 đại diện đến từ các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các trường đại học, các bộ và nhiều tổ chức có liên quan tới các vấn đề CSR.

 

                                              Phạm Vĩnh Hà

Tác giá: hapv

  •  
     
  •