Seminar chuẩn bị dự án Sức sống Việt Nam

19/11/2008
Ngày 16 tháng 3 năm 2007, được sự cho phép của Chủ tịch Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện Xã hội học phối hợp với Viện nghiên cứu Châu Âu và Quốc tế (LIEIS) tổ chức thảo luận khoa học chuẩn bị cho Dự án có tiêu đề Sức sống Việt Nam.

Tham dự seminar có sự hiện diện của đông đảo các nhà nghiên cứu, lãnh đạo các viện thuộc các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn trong nước và quốc tế như Xã hội học, Kinh tế học, Luật học, Văn hóa, Dân tộc học, Chính trị học, Dân số học, Văn học và Sử học… Đồng chủ tọa hội thảo là GS.TS Arnand Clesse - Viện trưởng Viện LIEIS – Hà Lan và GS.TS Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học.

            Trong lời đề dẫn cho tọa đàm GS.TS Trịnh Duy Luân đã trình bày những khởi thảo khái niệm “sức sống”, về những vấn đề về lý thuyết và hướng tiếp cận nghiên cứu. Trong đó nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, truyền thống và hiện đại. Truyền thống lịch sử được coi là một chiều cạnh quan trọng cần được tính đến trước hết vì nó gắn liền với tính kế thừa, tính liên tục và sự bền vững. Báo cáo đề dẫn cũng gợi mở các góc nhìn của các chuyên ngành xã hội khi nghiên cứu về Sức sống Việt Nam như: sử học, kinh tế học, triết học, chính trị học, dân tộc học, nghiên cứu con người, nghiên cứu văn hóa, văn học, xã hội học.

Giới thiệu về Dự án, GS.TS Armand Clesse cho biết, đây là một dự án  mà Viện LIEIS đã tiến hành từ 17 năm qua ở nhiều quốc gia trên thế giới như: Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ… Những dự án này được thực hiện với hướng tiếp cận đa ngành với mục tiêu hướng tới là trả lời những câu hỏi: Điều gì duy trì sự tồn tại và phát triển của một đất nước? Cắt nghĩa về những thăng trầm và phát triển của một quốc gia? Việt nam là một đất nước có lịch sử phát triển lâu dài với nhiều sự kiện và biến cố gắn với những biến động của lịch sử thế giới cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Một số ấn phẩm, các công trình nghiên cứu đã được xuất bản từ những kết quả của dự án và được công bố rộng rãi trong giới nghiên cứu và công chúng.

Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học đã trao đổi ý kiến về các chủ đề chính của dự án Sức sống Việt nam từ góc độ của các chuyên ngành khoa học xã hội.

Nhiều ý kiến của các học giả đã phân tích vấn đề từ nhiều giác độ khoa học và thực tiễn, tạo nên những chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm trong thảo luận: GS Phạm Xuân Nam, GS.VS Đào Thế Tuấn, GS Bùi Đình Thanh, GS.TS Tô Duy Hợp; PGS.TS Trần Đình Thiên; PGS.TS Nguyễn Đình Cử.v.v…

Khép lại hội thảo, GS.TS Armand Clesse và GS.TS Trịnh Duy Luân đã tổng kết những ý kiến thảo luận, khẳng định những định hướng chung rút ra từ cuộc trao đổi ý kiến và trình bày những bước tiếp theo để triển khai Dự án Sức sống Việt Nam.

Nguồn: Viện Xã hội học 

Tác giá: thudt

  •  
     
  •