Dự án FSP về Khoa học xã hội

19/11/2008
Dự án FSP "Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của quá trình chuyển đổi kinh tế và xã hội ở Việt Nam" do Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì tổ chức khoá học mùa hè về khoa học xã hội từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 7 năm 2007 tại 2 địa điểm: Hà Nội (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) và Tam Đảo.
 

   Tham dự buổi khai mạc có GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; ông  Jean Fracois BLAREL, Đại sứ Pháp tại Việt Nam; ông Jacques BERGER, Viện Nghiên cứu phát triển Pháp; ông Bernard MELY, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp; ông Marc FOUCAULT. Cùng các thành viên hội đồng khoa học, các giảng viên và học viên gồm cán bộ nghiên cứu thuộc Dự án và những người ngoài dự án.

       Khoá học nhằm đào tạo cho cán bộ khoa học tương lai của Việt Nam những tri thức cần thiết đối với việc hiểu biết chính xác về hiện thực xã hội, cung cấp những cơ sở lý thuyết và thực hành cho phép thực hiện một dự án khoa học theo những hướng nghiên cứu thích đáng.

       Chương trình của Khoá học mùa hè là đào tạo đa ngành các phương pháp áp dụng cho những vấn đề phát triển xã hội và nhân văn, giúp học viên hiểu sâu rộng hơn về những công cụ điều tra định tính cũng như định lượng. Với đội ngũ chuyên gia quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, những chủ đề được đề cập bao hàm các nội dung phương pháp học đặc biệt phong phú.                         

Tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam (13-14/7/2007) với các chuyên đề:   “Lưu trữ lịch sử về nguồn và cách sử dụng trong khoa học xã hội” (Ph. Le Failler, nhà sử học - Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp); “Sản xuất dữ kiện trong điều tra điền dã định tính; Chính quyền địa phương, quản lý công và sự phân cấp quản lý ở Châu Phi” (J-P Olivier de Sardan - nhà xã hội-nhân chủng học, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp); “Kỹ thuật mới về xử lý thống kê các dữ kiện điều tra” (Marie Piron - nhà thống kê học, Viện Nghiên cứu phát triển Pháp và Ludovic Lebart - nhà toán học, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp); “Những chỉ số quản lý công” (Fr. Roubaud - nhà kinh tế học, Viện Nghiên cứu phát triển Pháp –DIAL); “Nghiên cứu xã hội-nhân học “theo hợp đồng”: thực hành và hạn chế của công tác giám định đối với hoạt động thực nghiệm” (Olivier Tessier - nhà nhân chủng học, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp); “Môi trường và phát triển: tư liệu khoa học về sự cân bằng chung tính toán được”  (Olivier Beamais - nhà kinh tế học, CARE/ĐH Rouen).

       Tại Tam Đảo (15-20/7/2007) với Hội thảo: Những thách thức trong nghiên cứu tại Đông Nam Á và ở Việt Nam (GS. Yves Goudineau - nhà nhân chủng học, Giám đốc nghiên cứu Viện Viễn đông Bác cổ Pháp và GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam). Lớp chuyên đề 1: Phương pháp khảo sát đa chiều (Marie Piron và Ludovic Lebart). Lớp chuyên đề 2: Nghiên cứu xã hội về các ngành khoa học (Frédéric Thomac); Phương pháp, quan điểm lý thuyết và thực địa trong xã hội học-nhân học về biến đổi xã hội (J-P Olivier de Sardan). Lớp chuyên đề 3: Điều tra hộ gia đình: một công cụ đo lường để hiểu khái niệm khu vực phi chính thức, điều kiện sống của hộ gia đình và vấn đề quản lý công (Fr. Roubaud, Mireille Razafindrakoto, Jean-Pierre Cling); Xã hội học nông thôn Pháp: triển vọng then chốt và công cụ phương pháp học (Laurent Dartigues, Alain guillemin).

       Khoá học mùa hè tiếp tục duy trì truyền thống và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt – Pháp từ góc độ đa ngành và mang tính đối tác. Quỹ Đoàn kết Ưu tiên và Khoá học mùa hè hy vọng được tổ chức hàng năm.

                                                Minh Thuỷ

 

 

 

Tác giá: thudt

  •  
     
  •