Đã có chính sách mới nhất về học phí

28/02/2024
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Văn Ngữ giới thiệu chính sách học phí mới  đang áp dụng tại các trường ĐH, CĐ.
- Năm 2010, những địa phương chưa tự cân đối ngân sách để thực hiện các chính sách cấp bù học phí cho các đối tượng trong quy định sẽ được nhận ngân sách từ trung ương. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Văn Ngữ cho biết như vậy khi giới thiệu các nội dung của thông tư hướng dẫn các đối tượng được miễn, giảm học học phí, đối tượng được hỗ trợ chi phí học ĐH, CĐ và trung cấp.


"HSSV diện miễn giảm học phí được nhận tiền trực tiếp" Ảnh Bích Ngọc
 

Thưa ông, Bộ GD-ĐT xác định những đối tượng  nào được miễn, giảm học học phí, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo  Nghị định 49 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/5/2010?


Ông Nguyễn Văn Ngữ:
Đối tượng được miễn học phí là người có công với cách mạng, trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...


Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; trẻ bị bỏ rơi; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định...cũng thuộc nhóm đối tượng miễn học phí.


Đối tượng miễn 70% học phí gồm học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.


Các đối tượng được giảm 50% học phí là học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề; trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; Trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. 


Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do UBND cấp xã cấp.


Ngoài ra, hướng dẫn cũng nêu rõ các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập. Mức hỗ trợ là 70.000 đồng hàng tháng cho mỗi HS.
 

- Thưa ông, việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập có đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí được thực hiện như thế nào?


Ông Nguyễn Văn Ngữ:
Phòng GD-ĐT có trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học phí, cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học mẫu giáo, học sinh THCS.


Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh THPT.


Việc chi trả cấp bù học phí được cấp đủ trong 9 tháng/ năm học và thực hiện 2 lần trong năm. Lần một chi trả đủ 4 tháng vào tháng 9 hoặc tháng 10; lần hai chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.


Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông chưa nhận tiền cấp bù học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kì chi trả tiếp theo. 


Thời gian cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập cũng thực hiện 2 lần trong năm. 


Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập có trách nhiệm xác nhận cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí vào đơn đề nghị miễn, giảm học phí. 


- Đơn vị nào là đầu mối cho việc chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí?


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên có con đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập.


Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp bù học phí miễn, giảm theo quy định. 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh toán, chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho gia đình người học theo quy định. 


Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ. 


- Thưa ông, thời gian thực hiện miễn giảm học phí bắt đầu từ khi nào? Kinh phí lấy từ nguồn nào để chi trả? 


Nguồn kinh phí thực hiện chi trả chế độ cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư này được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của địa phương, Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ các địa phương có khó khăn, chưa cân đối được ngân sách.


Riêng năm 2010, Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để thực hiện các chính sách như: Cấp bù học phí theo mức học phí của các trường công lập trong vùng cho học sinh là con của người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập.


Đồng thời, cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập.


Thời gian tính mức hỗ trợ kinh phí theo số tháng học thực tế kể từ ngày 1/7/2010.


- Cảm ơn ông!


  • Kiều Oanh (thực hiện)

Tác giá: QuangGame

Nguồn: VietNamNet

  •  
     
  •