Đoàn đại biểu Viện khoa học xã hội Việt Nam thăm Trung Quốc

06/07/2012
Nhận lời mời của Viện khoa học xã hội Trung Quốc, Đoàn đại biểu Viện khoa học xã hội Việt Nam, do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 8 đến 12 tháng 4 năm 2012.

quốc tế thay đổi, hai nước gặp phải nhiều vấn đề tương đồng và có nhiều bài học kinh nghiệm có thể tham khảo lẫn nhau.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức diễn đàn trao đổi khoa học hàng năm để chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề nổi lên như giải quyết các vấn đề xã hội dân sinh, thu hẹp khoảng cách thu nhập, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách tài chính  - ngân hàng, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải cách văn hóa, quản trị xã hội…

Trong thời gian ở Bắc Kinh, Đoàn đại biểu Viện Khoa học xã hội Việt Nam có buổi làm việc với Diễn đàn cải cách Trung Quốc do ông Lý Quân Như, Ủy viên thường vụ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ tịch Diễn đàn cùng nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp của Trung Quốc. Hai bên chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề trong quá trình chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc và tái cấu trúc kinh tế của Việt Nam, nhất trí cho rằng bản chất của quá trình chuyển đổi là sự điều chỉnh lại mối quan hệ ba chiều giữa nhà nước, thị trường và xã hội cho phù hợp với đặc thù của mỗi nước và bối cảnh quốc tế mới, đặc biệt dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.

  •  
     
  •