Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Sinh hoạt khoa học lần thứ 1 năm 2017.

09/05/2017
Buổi sinh hoạt khoa học lần thứ 1 của Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2017 của Chi đoàn Viện KHXH vùng Tây Nguyên; được sự nhất trí của Chi ủy, Lãnh đạo cơ quan, Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “Nhận diện một số giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Nam Tây Nguyên hiện nay”. Tham dự buổi sinh hoạt có TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Bà Lý Thị Say – Vụ Địa phương II, các nghiên cứu viên cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Buổi sinh hoạt đã nhận được 03 tham luận là kết quả nghiên cứu của các đoàn viên về nhận diện một số giá trị văn hóa ở Tây Nguyên dưới góc độ nhân học (“Một số xu hướng và nguyên nhân biến đổi trong hôn nhân của người Ê Đê ở Đăk Lăk” – ThS. Hà Thị Mai); phân tích, đánh giá mối quan hệ hôn nhân gia đình ngày nay được phân tích định lượng bằng cách sử dụng phương pháp SPSS (Sự hài lòng trong hôn nhân của các gia đình ở thành phố Buôn Ma Thuột - CN. Nguyễn Thị Lạng) và những phát hiện về di sản địa văn hóa độc đáo của các cộng đồng cư dân tại chỗ khu vực công viên địa chất núi lửa Krông Nô (Một số di sản văn hóa – địa văn hóa của các cộng đồng dân cư tại chỗ vùng công viên địa chất núi lửa Krông Nô - ThS. Vũ Tiến Đức).

Các tham luận trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, góp ý cả về hình thức trình bày lẫn nội dung khoa học, phương pháp nghiên cứu, đặc biệt là thực hành phương pháp phân tích định lượng sử dụng phần mềm SPSS, sử dụng kết quả từ Lớp học phương pháp nghiên cứu liên ngành vào thực tiễn. Những đóng góp này hữu ích không chỉ đối với bản thân các báo cáo viên mà còn với tất cả các nghiên cứu viên là đoàn viên, thanh niên.

Sinh hoạt khoa học là hoạt động được tổ chức thường xuyên của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Thành công của buổi sinh hoạt khoa học lần thứ nhất là nguồn khích lệ Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục thực hiện các sinh hoạt khoa học trong thời gian tới.

  •  
     
  •