Kế hoạch hoạt động của Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên năm 2015

08/07/2015
"Kế hoạch hoạt động của Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên năm 2015" là khung chương trình hoạt động cơ bản của Chi đoàn trong năm 2015, Cho đến nay, các chương trình đề ra trong kế hoạch đều được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Tác giá: Admin

File đính kèm:

  •  
     
  •