Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức tổng kết công tác Đoàn, phong trào Đoàn thanh niên năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

07/12/2016
Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Tổng kết công tác Đoàn năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Ngày 02/12/2016, được sự đồng ý của Chi ủy, lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức tổng kể công tác đoàn, phong trào đoàn thanh niên năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Thành phần tham dự gồm: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, TS. Lương Thy Cân – Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, ThS. Phạm Thị Xuân Nga - Chủ tịch Công Đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, cùng toàn thể đoàn viên Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn, đồng chí Trương Thị Hiền Lương – Bí thư Chi đoàn, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Báo cáo đã nêu bật thành tựu đã đạt được cùng những hạn chế trong công tác Đoàn năm 2016, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể của Chi đoàn trong năm 2017. Đồng chí Cao Thị Lan Anh trình bày Báo cáo thu chi của Chi đoàn năm 2016, công khai các khoản tài chính của Chi đoàn năm qua.

Tiếp theo chương trình, các đoàn viên tích cực đóng góp ý kiến nhằm thúc đẩy phong trào Đoàn năm 2017 đạt hiệu quả hơn nữa. Thay mặt Chi ủy và Lãnh đạo Viện, TS. Nguyễn Duy Thụy đánh giá cao thành tích đạt được năm 2016; đề nghị Chi đoàn trong năm 2017 cần xác định nội dung hoạt động cụ thể phù hợp mục tiêu và đặc thù chung của cơ quan; động viên Đoàn viên cố gắng hơn trong hoạt động khoa học và các hoạt động chung của cơ quan, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao năng lực nghiên cứu và không ngừng học tập phấn đấu; cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Chi đoàn.

Buổi Tổng kết đã tiến hành biểu quyết với 100%  đại biểu tham dự tán thành các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2017: 100% đoàn viên xuất sắc, giới thiệu 03 Đoàn viên ưu tú tham gia Lớp nhận thức về Đảng, giới thiệu Chi bộ xem xét kết nạp 02 Đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Buổi Tổng kết công tác Đoàn thanh niên Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên năm 2016 kết thúc thành công tốt đẹp. Hy vọng trong năm tới, các đoàn viên Chi đoàn sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phát huy hơn nữa năng lực của mình.

  •  
     
  •