Hội thảo khoa học Liên Chi đoàn: “Thanh niên Việt Nam: lối sống và định hướng giá trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

21/02/2020
Kết quả hội thảo khoa học Liên Chi Đoàn: “Thanh niên Việt Nam: lối sống và định hướng giá trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; nhằm tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ quan điểm giữa các đoàn viên, thanh niên về lối sống và các giá trị của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; từ đó, đề xuất các giải pháp để phát triển lực lượng thanh niên thành nguồn lực nòng cốt, vững mạnh trong công cuộc xây dựng đất nước; ngày 30/9/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Thanh niên Việt Nam: lối sống và định hướng giá trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Hội thảo vinh dự đón tiếp: PGS. TS. Lê Thanh Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, TS. Phú Văn Hẳn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, ThS. Đào Quang Bình - Đảng ủy viên Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, TS. Phạm Xuân Hoàng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, TS. Phạm Quang Linh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Học viện Chính trị Khu vực II, Đại học Công nghệ Đồng Nai....

Sau phần phát biểu chỉ đạo, định hướng Hội thảo của PGS. TS. Lê Thanh Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; phát biểu chào mừng Hội thảo của TS. Phạm Xuân Hoàng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và TS. Phạm Văn Linh – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ThS. Phan Tuấn Anh – Bí thư Đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ đã trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo, nêu bật những trọng tâm cần tập trung trình bày, trao đổi và chia sẻ tại Hội thảo.

            Hội thảo đã lắng nghe phần trình bày của 4 báo cáo được Ban Tổ chức lựa chọn từ 18 tham luận in trong tập Kỷ yếu được tuyển chọn từ gần 30 tham luận gửi đến Hội thảo. Xuất phát từ nhiều góc tiếp cận khác nhau, từ lý luận đến thực tiễn công tác; các ý kiến thảo luận đã nêu bật sự chuyển biến trong định hướng giá trị và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh phát triển và hội nhập ngày nay; mối quan tâm và quan điểm của thanh niên hiện nay với các vấn đề phát triển, gia đình, xã hội và môi trường... Một số đề xuất trong công tác định hướng giá trị, lối sống thanh niên cũng như vai trò của các tổ chức, đặc biệt tổ chức Đoàn trong việc định hướng và hình thành lối sống của thanh niên hiện đại cũng được các báo cáo viên, đại biểu tham dự đề xuất và thảo luận sôi nổi.

            Bên lề Hội thảo, các đoàn viên thanh niên đến từ các tổ chức đoàn thuộc các Học viện, trường Đại học, Viện nghiên cứu đã có những cuộc gặp gỡ, trao đổi nhằm xây dựng các kế hoạch liên kết, phối hợp cùng nhau trong công tác đoàn, phong trào thanh niên trong tương lai.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và nhiệt huyết thanh niên, Hội thảo khoa học Liên Chi đoàn năm 2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội thảo khoa học Liên Chi đoàn sẽ được Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ và Đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Nam tiếp tục phối hợp đồng tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2020./.

Các tin khác:

  •  
     
  •