Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020

24/07/2012

Lưu Ngọc Trịnh (Chủ biên) ;

Nhà xuất bản Khoa học xã hội ; Viện Kinh tế và Chính trị thế giới ;

nguyenvu

Đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 1/2011 đã chỉ ra rằng việc tổng kết thực tiễn, lý luận và đường lối đã thực hiện cũng như việc đề ra và triển khai thực hiện các đường lối, chính sách cho giai đoạn tới sẽ không thể chính xác được nếu như chúng ta không hiểu chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào, nó đang và sẽ tiến triển ra sao, các nước trong khu vực chịu tác động như thế nào, có vai trò và ứng phó ra sao trong thế giới đó. Chính vì thế tác giả cuốn sách đã cho rằng việc nghiên cứu “Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020” là một nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm cung cấp cho Đảng và Nhà nước cũng như người dân nói chung những nhận thức sát thực về thế giới ngày nay.

Đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 1/2011 đã chỉ ra rằng việc tổng kết thực tiễn, lý luận và đường lối đã thực hiện cũng như việc đề ra và triển khai thực hiện các đường lối, chính sách cho giai đoạn tới sẽ không thể chính xác được nếu như chúng ta không hiểu chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào, nó đang và sẽ tiến triển ra sao, các nước trong khu vực chịu tác động như thế nào, có vai trò và ứng phó ra sao trong thế giới đó. Chính vì thế tác giả cuốn sách đã cho rằng việc nghiên cứu “Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020” là một nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm cung cấp cho Đảng và Nhà nước cũng như người dân nói chung những nhận thức sát thực về thế giới ngày nay.

Nội dung được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Những vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Chương 2: Những vấn đề chính trị thế giới nổi bật trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI. Chương 3: Những xu hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020. Chương 4: Việt Nam trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Cuốn sách đã tập trung trả lời những câu hỏi lớn như sau: (1) Những vấn đề nổi bật của nền kinh tế và chính trị thế giới hiện nay (10 năm đầu thế kỷ XXI) và trong hơn một thập kỷ tới là gì? Thực trạng của các vấn đề đó, nguyên nhân xuất hiện và tồn tại chủ yếu của chúng; (2) Xu hướng tiến triển cơ bản của  các vấn đề nổi bật này sẽ như thế nào trong hơn một thập kỷ tới?; (3) Các vấn đề nổi bật này và xu hướng tiến triển của chúng đã và sẽ tác động tới định hướng phát triển và chính sách đối ngoại của Việt Nam như thế nào trong 10 năm qua và trong khoảng hơn một thập kỷ tới?; (4) Cộng đồng quốc tế, khu vực và Việt Nam sẽ phải chịu những tác động gì? sẽ tham gia như thế nào, ứng phó ra sao trước các vấn đề nổi bật này của nền kinh tế và chính trị thế giới và khu vực?

Đây thực sự là một đề tài khó, rất mới mẻ, có nhiều quan điểm khác nhau thậm chí trái chiều nhau về từng khía cạnh của chủ đề, tuy nhiên tác giả cũng hy vọng với những nỗ lực trong việc làm rõ các vấn đề lý luận về mặt quan niệm, nội dung cuốn sách chắc chắn sẽ mang lại cho độc giả nhiều thông tin và nhận thức mới về vấn đề này một cách hệ thống và đầy đủ nhất.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                                                                                                                      Phạm Vĩnh Hà

  •  
     
  •