Sử thi Mơ Nông – Lấy hoa bạc, hoa đồng

09/05/2017

Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; Người dịch: Điểu Khâu; Nhà xuất bản: Khoa học xã hội; Kích thước: 16x24 cm

Sử thi là một thể loại văn học dân gian của một số tộc người ở Việt Nam, trong đó có người Mơ Nông. Sử thi được sáng tác từ xa xưa và luôn được trình diễn bằng hình thức kể - hát - diễn. Nội dung chủ yếu của sử thi là phản ánh cuộc sống con người thời thị tộc, mà một trong những nét nổi bật là xây dựng buôn làng, lấy vợ, chiến đấu giành lại vợ bị bắt cóc, hoặc trừ khử kẻ hung ác, cứu dân làng khỏi tai hoạ…

Lấy hoa bạc, hoa đồng là một trong những tác phẩm thuộc loại hình sử thi (hay còn gọi là Ot ndrong) của người Mơ Nông, với 11.000 câu theo thể văn vần. Lấy hoa bạc, hoa đồng miêu tả sinh động, chân thực đời sống kinh tế, lao động sản xuất, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng…, là sự sùng kính, ca tụng những vị anh hùng của bon làng, của dân tộc của người Mơ Nông.

Lấy hoa bạc, hoa đồng chứa đựng trong đó cả những tri thức lịch sử văn hóa của tộc người và được lưu truyền, tiếp nối qua nhiều thế hệ. Vì vậy, Lấy hoa bạc, hoa đồng không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật mà là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu quan tâm đến lịch sử, văn hóa, xã hội truyền thống của cộng đồng người Mơ Nông. 

  •  
     
  •