Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (41) 2021

29/09/2021
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (41) 2021

Nguyễn Duy Thụy

Phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp”

3

VCCI Đà Nẵng

Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới sự phát triển kinh tế tư nhân khu vực Tây Nguyên

10

 

Nguyễn Duy Thụy -

Lê Ngọc Anh

Đánh giá hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020 qua chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS)

19

Phạm S

Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong quá trình hội nhập quốc tế

30

Phạm Xuân Hoàng -

Phạm Thị Nhâm Anh

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Gia Lai hiện nay - Vấn đề và giải pháp

40

Đinh Mạnh Tuấn -

Trần Thị Thảo

Cơ hội và thách thức về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp Tây Nguyên trong bối cảnh thực hiện EVFTA

50

Cao Ngọc Lân -

Phạm Thanh Hiền

Phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn vùng Tây Nguyên: Hiện trạng và hàm ý chính sách

58

Nguyễn Anh Bằng –

Vũ Tiến Đức

 

Giá trị di sản văn hóa dệt thổ cẩm của các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên

67

Bùi Thị Huyền

Một số nguyên nhân dẫn đến sự tiếp nhận Công giáo ở các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

76

  •  
     
  •